koncesszió – Sajátos engedélyezés, engedmény, melynek alapján az állam vagy az önkormányzat a törvényben meghatározott tevékenységek gya­kor­lá­sá­nak jogát visszterhes szerződésben, időlegesen úgy engedi át, hogy a jo­go­sult­nak részleges piaci monopóliumot biztosít. Koncesszió-köteles te­vé­keny­sé­gek pl. az országos közutak, csatornák működtetése, a bányászati kutatás és kitermelés, a szerencsejátékok szervezése, vagy a közforgalmú vasúti sze­mély­szállítás. A koncesszió a kizárólagos állami és az önkormányzati tu­laj­don hatékonyabb működtetését hivatott előmozdítani. A koncessziós szer­ző­dés megkötésére főszabály szerint nyilvános pályázatot kötelező kiírni. A pályázat nyertese az, aki összességében a kiírásnak megfelelő legkedvezőbb ajánlatot tette. A szerződés csak határozott időtartamra, visszterhesen köt­he­tő, az ellenszolgáltatásban a felek állapodnak meg. A koncessziós szer­ző­dés az állami tulajdonhoz vagy az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó vagyontárgy tulajdonjogában változást nem eredményez. A koncesszió-kö­te­les tevékenységgel összefüggésben létrejött kizárólagos állami tulajdonnak vagy önkormányzati törzsvagyonnak minősülő vagyontárgy az üzembehe­lye­zés időpontjában az állam, illetőleg az önkormányzat tulajdonába kerül. A kon­cesszió-köteles tevékenységek folytatásának módját, részletes feltételeit ága­zati törvények határozzák meg.
Összeállította:
Vándor András
Utolsó frissítés:
2004. augusztus 14.
© 2004 MTA
     
  Kapcsok a világháló felé